Raven's progressive matrices

Raven progressive matrices 1 

    1 2 3 4 5 6