Raven's progressive matrices

Raven progressive matrices 1 

  1 2 3 4 5 6

 2 

  1 2 3 4 5 6

 3 

  1 2 3 4 5 6

 4 

  1 2 3 4 5 6

 5 

  1 2 3 4 5 6

 6 

  1 2 3 4 5 6